Menu

 Zápis do MŠ


Mateřská škola SLUNÍČKO – příspěvková organizace, Revoluční 796, 41117 Libochovice


IČO: 71011781, tel: +420731449453, Libochovice 416591213, Poplze 416591400


Vyřizuje: Lenka Hampová


Dne: 29.3.2018


č.j. 104 /Libo/2018

ZÁPIS


DO MATEŘSKÉ ŠKOLY


SLUNÍČKO
středa 2.5. od 10 do 17 hod. v Libochovicích


čtvrtek 3.5. od 10 do 14 hod. v Libochovicích


pátek 4.5. od 9 do 13 hod. v Poplzích


Vyzvedněte si v mateřské škole v Libochovicích nebo Poplzích


ŽÁDOST O PŘIJETÍ a nechte potvrdit lékařem. Děti, které mají od září 2018 předškolní vzdělávání povinné, potvrzení od lékaře nepotřebují ( týká se dětí narozených v období od 1.9.2012 do 31.8.2013)
S potvrzenou žádostí, rodným listem dítěte a občanským průkazem se dostavte spolu s dítětem na příslušném středisku Mateřské školy SLUNÍČKO - příspěvková organizace.
Lenka Hampová


ředitelka MŠ
Vypraveno: 3.4. 2018