Menu

 Placení školného formou trvalého příkazu

Od  října 2017 bude úhrada úplaty 300,- Kč hrazena formou trvalého příkazu.
Platbu, prosím, proveďte do 15.dne v měsíci.

Za měsíc září bude úplata hrazena ještě v hotovosti v MŠ.

Číslo účtu je: 1004904319/0800

Trvalý příkaz zadejte POUZE do června 2018!!  V červenci a srpnu se úhrada NEPLATÍ!