Menu

 Hrazení stravného INKASNÍ platbou

Od září bude STRAVNÉ hrazeno formou inkasní platby na
účet MŠ SLUNÍČKO-příspěvková organizace, Revoluční 796, 411 17 Libochovice

ČS Libochovice, číslo sběrného účtu: 0100178201/0800

Limit pro inkaso byl stanoven minimálně 700,- Kč