Menu

 Rozhodnutí o přijetí pro školní rok 2017-2018Mateřská škola SLUNÍČKO-příspěvková organizace, Revoluční 796, 41117 Libochovice


IČO: 71011781

tel: Libochovice 416591213, Poplze 416591400, ředitelka +420731449453

msslunickolibo.czOZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ

Přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018


Ředitelka Mateřské školy SLUNÍČKO-příspěvková organizace rozhodla v souladu s §34,§165 odst.2 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:


Seznam žadatelů:

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 1/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 2/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 3/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 4/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 5/2017 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 6/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 7/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 8/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 9/2017 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 10/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 11/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 12/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 13/2017 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 14/2017 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 15/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 16/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 17/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 18/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 19/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 20/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 21/2017 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 22/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 23/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 24/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 25/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 26/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 27/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 28/2017 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 29/2017 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 30/2017 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 31/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 32/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 33/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 34/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 35/2017 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 36/2017 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 37/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 38/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 39/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 40/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 41/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 42/2017 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 43/2017 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 44/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 45/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 46/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 47/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 48/2017 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 49/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 50/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 51/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 52/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 53/2017 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 54/2017 přijato


Přijatí od 1.9.2017 zahajují předškolní vzdělávání na MŠ SLUNÍČKO


Datum vypravení: 1.6.2017

Datum zveřejnění: 2.6.2017
Lenka Hampová

ředitelka MŠ SLUNÍČKO